logo
Trắc nghiệm Kinh tế pháp luật 10 có đáp án Cánh diều

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Kinh tế pháp luật 10 có đáp án Cánh diều hay nhất. Tuyển tập các bộ đề trắc nghiệm Giáo dục kinh tế pháp luật 10 học kì 1, học kì 2 theo từng chương, bài học bám sát nội dung bộ sách mới Cánh diều. Hi vọng các bộ đề trắc nghiệm dưới đây sẽ là tài liệu hay dành cho các bạn học giáo dục kinh tế luyện tập để đạt kết quả cao. Chúc các bạn học tốt!

Trắc nghiệm KTPL10 Bài 1 Các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội có đáp án

Câu 1: Sản xuất là hoạt động có vai trò quyết định

A. mọi hoạt động của xã hội.

B. các hoạt động phân phối - trao đổi, tiêu dùng.

C thu nhập của người lao động.

D. kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 2: Phân phối - trao đổi là hoạt động có vai trò

A. giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp.

B. là động lực kích thích người lao động.

C. là cầu nối sản xuất với tiêu dùng.

D. phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?

A. Động lực cho sản xuất phát triển.

B. “Đơn đặt hàng” cho sản xuất.

C. Điều tiết hoạt động trao đổi.

D. Quyết định phân phối thu nhập.

ADVERTISEMENT