logo

Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án - Sách mới

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án - Sách mới 3 bộ hay nhất bám sát nội dung chương trình học. Các câu trắc nghiệm được biên soạn theo từng bài học trong SGK theo từng bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo, giúp các bạn luyện tập làm trắc nghiệm tốt hơn.

Click ngay để chọn đề Trắc nghiệm theo từng bộ sách mới nhé:

Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án Cánh diều

Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án Kết nối tri thức

Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án Chân trời sáng tạo

MỤC LỤC TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 10

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 1 (có đáp án): Bài mở đầu - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 1 (có đáp án): Bài mở đầu - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 2 (có đáp án): Khảo nghiệm giống cây trồng - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 2 (có đáp án): Khảo nghiệm giống cây trồng - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 7 (có đáp án): Một số tính chất của đất trồng - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 7 (có đáp án): Một số tính chất của đất trồng - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9 (có đáp án): Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9 (có đáp án): Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 10 (có đáp án): Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 10 (có đáp án): Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12 (có đáp án): Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 12 (có đáp án): Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 13 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 13 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng - Đề số 2

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17 (có đáp án): Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 19 (có đáp án): Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 20 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 21 (có đáp án): Ôn tập chương 1 - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 22 (có đáp án): Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 23 (có đáp án): Chọn lọc giống vật nuôi - Đề số 1

 Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 25 (có đáp án): Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản - Đề số 1