logo
ADVERTISEMENT

Tổng số tuổi của bố và mẹ là 69 tuổi bố hơn mẹ 5 tuổi hỏi bố bao nhiêu tuổi mẹ bao nhiêu tuổi?

Hẳn các bậc phụ huynh đã tìm ra đáp án của câu hỏi Tổng số tuổi của bố và mẹ là 69 tuổi bố hơn mẹ 5 tuổi hỏi bố bao nhiêu tuổi mẹ bao nhiêu tuổi? nhưng để các con hiểu chúng ta cần nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải bài toán như sau:

* Hướng dẫn giải:

Vì đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu nên ta có thể áp dụng công thức sau:

Dạng 1: (Đi tìm số tuổi của mẹ)

Ta áp dụng công thức: (Tổng - Hiệu) : 2

Lời giải:

Số tuổi của mẹ là:

(69 - 5) : 2 = 32 (tuổi)

Số tuổi của bố là:

69 - 32 = 37 (tuổi)

Đáp số: mẹ 32 tuổi, bố 37 tuổi

Dạng 2: (Tìm số tuổi của bố)

Ta áp dụng công thức: (Tổng + Hiệu) : 2

Lời giải:

Số tuổi của bố là: 

(69 + 5) : 2 = 37 (tuổi)

Số tuổi của mẹ là:

69 - 37 = 32 (tuổi)

Đáp số: Bố 37 tuổi, mẹ 32 tuổi.

=> Ta đều có thể áp dụng 2 dạng trên để giải bài toán này.

>>> Tham khảo: Tìm số lớn biết Tổng hai số tự nhiên là 1644. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.


Kiến thức tham khảo về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số


1. Cách giải Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số

Cách 1: - Số lớn = (tổng + hiệu): 2

- Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Cách 2: - Số bé = (tổng - hiệu) : 2

- Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng - số bé)


2. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Số lớn là: (70 + 10) : 2 = 40

Số bé là: 40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40; Số bé: 30.

Bài 2: Lớp 4A có 28 học sinh. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Lời giải: 

Số học sinh nam là : (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh nữ là: 16 - 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: Nam: 16 học sinh

             Nữ: 12 học sinh

Bài 3: Một cửa hàng có 360m vài hoa và vải màu, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải màu là 24m. Tìm số mét vải màu?

Lời giải:

Số mét vải màu là: 

(360 + 24) : 2 = 192 (m)

Đáp số: 192m 

Bài 4: Một hình chữ nhật có nửa vi là 56cm. Chiều rộng kém chiều dài là 12cm . Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

(56 + 12) : 2 = 34 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

 56 - 34 = 22 (cm)

Đáp số: chiều dài 34cm; chiều rộng 22cm

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 156cm. Chiều rộng kém chiều dài là 22cm . Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

            156 : 2= 78 (cm)
Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

            (78 - 22) : 2= 28 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

            28 + 22 = 50 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

            50 × 28 = 1400 (cm2)

                                    Đáp số: 1400cm2

Bài 6: Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa tuổi anh và tuổi em cộng lại là 25 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải:

Tuổi của anh sau 5 năm nữa là: 

(25 + 5) : 2 = 15 (tuổi).

Tuổi của anh hiện nay là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi của em hiện nay là:

10 – 5 = 5 (tuổi)

       Đáp số: anh 10 tuổi; em 5 tuổi

Bài 7. Một nhà máy có hai tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ Hai 18 công nhân, biết rằng nếu nhà máy có thêm 8 công nhân thì nhà máy sẽ có 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân có bao nhiêu người?

Lời giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ Hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ Hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 8. Tìm hai số có hiệu bằng 47, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Lời giải:

Theo đề bài ta có:

Số thứ nhất + Số thứ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số cần tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số lớn bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn cần tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 9: Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5. Biết nếu thêm vào số bé 35 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số?

Lời giải:

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 là: 995. Vậy tổng hai số là 995

Số lớn là:

(995 + 35) : 2 = 515

Số bé là:

995 – 515 = 480

Đáp số: 480 và 515

Bài 10: Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 54m, chiều dài hơn chiều rộng 5m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là bao nhiêu m2?

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

54 : 2 = 27 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(27 + 5) : 2 = 16 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

27 – 16 = 11 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 11 = 176 (m2)

Đáp số: 176m2

------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn trả lời câu hỏi Tổng số tuổi của bố và mẹ là 69 tuổi bố hơn mẹ 5 tuổi hỏi bố bao nhiêu tuổi mẹ bao nhiêu tuổi? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT