logo

Soạn Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế (trang 21, 22,...26)

Hướng dẫn Soạn Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế (trang 21, 22,...26) ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

Luyện tập


1.  Em hãy chợn phương án đúng

Sao chép công thức vào ô E2

Công thức tại ô C1 (Hình 5.6) là =A1*B1. Sao chép công thức trong ô C1 vào ô E2 thì công thức tại ô E2 sau khi sao chép là:

A.=C1*D2

B.=C2*D1

C.=C2*D2

D.=B2*C2

Trả lời:

Chọn đáp án C.


2. Nhân dịp khai giảng năm học mới. tại một số cửa hàng, nhà sách.... các mặt hạng đồ dùng học tập được giảm giá. Danh sách một só mật hàng được giảm giá và tỉ lệ giảm giá được lưu ở ô D2 như trong Hình 5.7.

Các mặt hàng được giảm giá

a) Hãy nhập dữ liệu và định dạng bảng tính như minh hoạ ở Hình 5.7.

b) Em hãy tham khảo hoặc tìm thông tin đơn giá của các mặt hàng và nhập dữ liệu cho cột đơn giá

c) Nhập công thức cho các ô từ D5 đến ô D10 để tính đơn giá mỗi mặt hàng sau khi đã được giảm. Biết tỉ lệ giảm được lưu ở ô D2.

d) Bổ sung thêm cột Số lượng vào sau cột Đơn giá đã giảm. Nhập dữ liệu số lượng mỗi loại đồ đùng học tập mà em cân mua đề dùng cho năm học lớp 8 vào cột này.

e) Bổ sung thêm cột Tổng tiến vào sau cột Số lượng. Tính Tổng tiền:

Tổng tiền = số lượng x đơn giá đã giảm

f) Tại ô F11, hãy nhập công thức tính Tổng tiền phải trả cho tất cả các mặt hàng.

Trả lời:

Học sinh tự thực hiện. Có thể tham khảo như sau:

Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5

Công thức tại các ô như sau:

D5=C5-C5*$D$2

F5=E5*D5

F11=SUM(F5:F10)

Vận dụng

Em hãy truy cập vào một số chợ ứng dụng để tìm thông tin về năm phần mềm ứng dụng mà em quan tâm (đơn giá, số lượt mua,...) và tạo bảng tính lưu lại các thông tin đó theo mẫu như ở Hinh 5.5. Hãy lập công thức để tinh Doanh thu và Doanh thu của công ti sản xuất phần mễm cho năm phần mềm ứng dụng đó (giả sử số tiên mà công thức sản xuất phần mềm nhận được là 75% Doanh thu).

Trả lời:

Học sinh tự thực hiện

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin học 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn soạn Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 17/03/2023 - Cập nhật : 19/07/2023