logo

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
 

- Soạn Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5


1. Địa chỉ tương đối

- Ưu điểm nổi bật của chương trình bảng tính là tính toán tự động, cho phép tính toán theo địa chỉ ô.

- Chương trình bảng tính sử dụng ba loại địa chỉ ô là địa chì tương đối, địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp.

- Bài học này sẽ tìm hiểu về địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong chương trình bảng tính.

- Ví dụ, chúng ta tính Doanh thu của mỗi phần mềm ở Hình 5.1 theo công thức: Doanh thu = Đơn giá x số lượt mua

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5 (ảnh 1)

- Tạo công thức tính toán tại cột E sao cho địa chỉ ô thay đổi theo từng dòng tương ứng với mỗi phần mềm khác nhau do đơn giá và số lượt mua thay đổi.

- Các địa chỉ ô trong công thức sẽ tự động thay đổi khi sao chép công thức đó, đó là địa chỉ tương đối.

- Khi nhập địa chỉ ô cho một công thức bằng thao tác nháy chuột vào ô, chương trình bảng tính mặc định lấy địa chì ô đó là địa chỉ tương đối.


2. Địa chỉ tuyệt đối

- Địa chỉ tuyệt đối trong chương trình bảng tính là địa chỉ ô không thay đổi khi sao chép công thức, được quy định bằng dấu $ trước tên cột và tên hàng. Ví dụ: $F$2.

- Nhấn phím F4 để chuyển địa chì tương đối thành địa chỉ tuyệt đối trong phần mềm bảng tính.

- Với yêu cầu tính Doanh thu của công ti, ta có công thức Doanh thu của công ti = Doanh thu x Ti lệ. 

- Giá trị của Doanh thu thay đổi theo từng phần mềm, còn giá trị của Ti lệ luôn cố định là 70% (như minh hoạ trong Hình 5.3).

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5 (ảnh 2)

- Xem xét công thức tính Doanh thu của công ti cho hai phần mềm Quản lí thời gian và Trò chơi sáng tạo, tại ô F4 và F5, ta có công thức như Hình 5.4.

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5 (ảnh 3)

- Địa chỉ ô chứa giá trị Doanh thu là địa chỉ tương đối.

- Địa chỉ ô F2 chứa tỉ lệ là địa chỉ tuyệt đối.

- Công thức tính doanh thu cho phần mềm Quản lí thời gian: =E4‘$F$2.

- Sao chép công thức từ ô F4 đến các ô khác để tính doanh thu cho các phần mềm trong danh sách.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức

- Soạn Tin học 8 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Tin học 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 14/03/2023 - Cập nhật : 13/05/2023