logo
ADVERTISEMENT

Tìm những thành ngữ tục ngữ nói về cách nói năng của con người

Có rất nhiều câu ca dao tục ngữ nói về lời ăn tiếng nói, trở thành lời răn dạy mỗi chúng ta phải có cách ăn nói, xưng hô đúng mực vì lời ăn tiếng nói thể hiện nét đẹp văn hóa của mỗi người trong cách đối nhân xử thế, lý trí của con người. Trong bài viết dưới đây, Toploigiai xin gửi đến các bạn những câu ca dao, tục ngữ hay viết về lời ăn tiếng nói hay nhất. Mời các bạn tham khảo!

Tìm những thành ngữ tục ngữ nói về cách nói năng của con người

Những câu Thành ngữ, tục ngữ về cách nói năng của con người

- Lời nói không đi đôi với việc làm

- Lời nói, gói vàng

- Tôn trọng người khác cũng là tôn tọng chính mình

- Lời chào cao hơn mâm cổ

- Có đi có lại mới toại lòng nhau

- Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.

- Kính trên, nhường dưới

- Ăn có nhai, nói có nghĩ.

- Ăn bớt bát, nói bớt lời.

- Đa ngôn, đa quá.

- Lưỡi sắc hơn gươm.

- Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

- Lời nói đọi máu.

- Lời nói, không cánh mà bay.

- Ăn đàn sóng, nói đàn gió

- Kính lão đắc thọ

- Một điều nhịn bằng chín điều lành

- Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

- Học ăn học nói học gói học mở

- Nói một đàng làm một nẻo

- Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.

Những câu Ca dao về cách nói năng của con người

Đất tốt trồng cây rườm rà

Những người thanh lịch nói ra dịu dàng

*************************

Nói chín thì phải làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê

*************************

Chim ngu ăn mận ăn me

Người ngu ăn nói chua lè mắm tôm

*************************

Người khôn ăn nói nửa chừng

Để cho người dại nửa mừng nửa lo

*************************

Rượu lạt uống lắm cũng say

Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

*************************

Kim vàng ai nỡ uốn câu

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

*************************

Khôn ngoan, chẳng lọ nói nhiều,

Người khôn, nói một vài điều cũng khôn.

*************************

Sảy chân, gượng lại còn vừa,

Sảy miệng, biết nói làm sao bây giờ.

*************************

Hoa thơm ai chẳng nâng niu

Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề

*************************

Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười

*************************

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

*************************

Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu

*************************

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

*************************

Ngày thường chả mất nén hương

Đến khi gặp chuyện ôm lưng thầy chùa

*************************

Hoa thơm ai chẳng nâng niu

Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề

*************************

Kim vàng ai nỡ uốn câu

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

*************************

Vàng thời thử lửa, thử than,

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

*************************

Đất tốt trồng cây rườm rà

Những người thanh lịch nói ra dịu dàng

*************************

Thổi quyên, phải biết chiều hơi,

Khuyên người, phải biết lựa lời khôn ngoan.

*************************

Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

*************************

Rượu nhạt, uống lắm cũng say,

Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm.

*************************

Roi song đánh đoạn thời thôi,

Một lời xiết cạnh, muôn đời chẳng quên.

*************************

Khôn ngoan, chẳng lọ nói nhiều,

Người khôn, nói một vài điều cũng khôn.

*************************

Chim khôn, tiếc lông,

Người khôn, tiếc lời.

*************************

Người thanh, tiếng nói cũng thanh,

Chuông kêu, khẽ đánh bên thành cũng kêu.

*************************

Sảy chân, gượng lại còn vừa,

Sảy miệng, biết nói làm sao bây giờ.

*************************

Đất xấu, trồng cây ngẳng nghiu,

Những người thô tục, nói điều phàm phu.

*************************

Nói người, chẳng nghĩ đến ta,

Thử sờ lên gáy, xem xa hay gần

*************************

Vàng sa xuống giếng, khôn tìm,

Người sa lời nói, như chim sổ lồng.

*************************

Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

*************************

Lên xe nhường chỗ bạn ngồi

Nhường nơi bạn dựa nhường lời bạn thưa

*************************

Ăn lắm, thì hết miếng ngon,

Nói lắm, thì hết lời khôn hóa rồ.

ADVERTISEMENT