logo
ADVERTISEMENT

Thực vật hấp thụ nước và ion khoáng theo những cơ chế nào?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 15 (Thực vật hấp thụ nước và ion khoáng theo những cơ chế nào? Làm thế nào để nhận biết được triệu chứng thiếu khoáng ở cây trồng?) Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Thực vật hấp thụ nước và ion khoáng theo những cơ chế nào? Làm thế nào để nhận biết được triệu chứng thiếu khoáng ở cây trồng?

Trả lời:

* Rễ hấp thụ khoáng theo hai cơ chế: Thụ động và chủ động.

- Cơ chế thụ động: Chất khoáng hoà tan trong đất khuếch tán từ đất vào rễ (Nơi có nồng độ chất khoáng cao đến nơi nồng độ chất khoáng thấp).

- Cơ chế chủ động: Chất khoáng được vận chuyển từ đất vào rễ ngược chiều gradient nồng độ, nhờ các chất mang được hoạt hoá bằng năng lượng.

*  Để nhận biết được triệu chứng thiếu khoáng ở cây trồng ta có thể quan sát và sẽ thấy:

- Cành lá sinh trưởng kém, lá non nhỏ, lá già dễ bị rụng, bộ rễ ít pháp triển, năng suất kém, ảnh hưởng tới việc ra hoa của cây;trái thường có vỏ dày, xốp và dễ hư…

Triệu chứng thiếu khoáng ở cây trồng

Cách khắc phục

+ Tái tạo lại đất trồng.

+ Bón phân với liều lượng dinh dưỡng đầy đủ.

- Canxi: Thúc đẩy rễ và chồi non phát triển

- Magie: Điều chỉnh sự hấp thu các dinh dưỡng khác.

- Lưu huỳnh: Kích thích sự phát triển của cây trồng. 

ADVERTISEMENT