logo
ADVERTISEMENT

Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động trao đổi nước và khoáng ở thực vật?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 18 (Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động trao đổi nước và khoáng ở thực vật?) Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức

 

Câu hỏi: Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động trao đổi nước và khoáng ở thực vật?

Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi nước và chất khoáng ở thực vật

Trả lời:

- Ánh sáng: 

Thúc đẩy khí khổng mở, tăng tốc độ thoát hơi nước, là yếu tố quan trọng trong quá trình quang hợp, cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cây, nguyên liệu cho hoạt động hô hấp, giải phóng năng lượng cần thiết cho quá trình trình hấp thụ và vận chuyển chủ động các chất trong cây.

- Nhiệt độ:

Nhiệt độ giảm sẽ làm giảm khả năng hô hấp của rễ dẫn đến khả năng hấp thụ chất khoáng của hệ rễ bị giảm

Nhiệt độ tăng cao (trên 45oC), lông hút bị tổn thương hoặc chết, enzyme bị biến đổi, dẫn đến giảm hoặc dừng hấp thụ nước và chất khoáng. 

* Biện pháp:

Trong sản xuất: Tiến hành ủ ẩm gốc cây bằng rơm rạ, bao tải gai..

Trong phương pháp trồng cây thủy canh: Bọc ống trồng cây bằng được làm từ các vật liệu cách nhiệt để duy trì nhiệt độ trung bình tăng khả năng hấp thụ nước và chất khoáng của rễ

- Độ ẩm đất và không khí:

Độ ẩm đất: Giúp quá trình hô hấp thuận lợi, làm tăng trưởng thích thước của rễ, tăng lượng nước và chất khoáng hấp thụ. Ngược lại nếu độ ẩm đất quá cao sẽ làm giảm hô hấp và gây ức chế sinh trưởng cho rễ.

Độ ẩm không khí: Nếu độ ẩm không khí cao sẽ làm giảm cường độ thoát hơi nước, nguyên nhân này là do hoạt động và độ mở của khí khổ giảm và ngược lại. 

ADVERTISEMENT