logo
ADVERTISEMENT

Trong hoạt động tưới nước, cần lưu ý gì để đảm bảo trạng thái cân bằng nước cho cây?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 20 (Trong hoạt động tưới nước, cần lưu ý gì để đảm bảo trạng thái cân bằng nước cho cây?) Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Trong hoạt động tưới nước, cần lưu ý gì để đảm bảo trạng thái cân bằng nước cho cây?

cần lưu ý gì để đảm bảo trạng thái cân bằng nước cho cây?

Trả lời:

Trong hoạt động tưới nước, để đảm bảo trạng thái cân bằng nước cho cây cần lưu ý:

- Tưới tiêu hợp lí, cung cấp vừa đủ lượng nước cần thiết

- Lượng nước cần thay đổi theo loài, theo từng giai đoạn phát triển và đúng phương pháp

Ngoài hoạt động tưới nước để giữ trạng thái cân bằng, con người có thể chủ động tiến hành chọn lọc, tạo lai các giống cây trồng có khả năng chống chịu hạn, mặn, ngập úng. Ngoài ra cần phối hợp thêm các kĩ thuật canh tác như: Cải tạo đất, bón phân cân đối, rèn luyện hạt giống.

ADVERTISEMENT