logo
ADVERTISEMENT

Phân tích vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 8 (Phân tích vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới) Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng SGK Sinh 11  Kết nối tri thức

Câu hỏi: Phân tích vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới

vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới

Trả lời:

Cách trả lời 1:

Trong sinh giới, sinh vật tự dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng trọng môi trường sống của toàn thể sinh vật, chúng cung cấp O2, thức ăn, nơi ở, và hoạt động sống của sinh vật. Ngoài ra, sinh vật tự dưỡng còn đóng vai trò điều hòa khí hậu, tạo nhiệt độ và độ ẩm thuận lợi cho tự tồn tại và phát triển của sinh vật. 

Cách trả lời 2:

Vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới:

- Cung cấp O2, thức ăn, nơi ở, hoạt động sống.

- Điều hòa khí hậu

ADVERTISEMENT