logo

Thuật ngữ factories dùng để chỉ ai/cái gì ở châu Phi thời kỳ mua bán nô lệ?

Câu hỏi :

Thuật ngữ factories dùng để chỉ ai/cái gì ở châu Phi thời kỳ mua bán nô lệ?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Thuật ngữ Factories dùng để chỉ Pháo đài mậu dịch ở châu Phi thời kỳ mua bán nô lệ

Thuật ngữ Factories dùng để chỉ Pháo đài mậu dịch ở châu Phi thời kỳ mua bán nô lệ. Những factories này thường được xây dựng bởi các nước châu Âu để thu thập các sản phẩm như dầu dừa, đường và bông. Tuy nhiên, các factories cũng được sử dụng để mua bán nô lệ, làm cho chúng trở thành các trung tâm của việc buôn bán nô lệ trên lục địa châu Phi.

icon-date
Xuất bản : 06/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023