logo
ADVERTISEMENT

Con đường mua bán nô lệ nào phổ biến nhất trong giai đoạn 1500 - 1600?

Câu hỏi :

Con đường mua bán nô lệ nào phổ biến nhất trong giai đoạn 1500-1600?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Con đường mua bán nô lệ nào phổ biến nhất trong giai đoạn 1500-1600 là Hành trình xuyên Sahara

Con đường mua bán nô lệ nào phổ biến nhất trong giai đoạn 1500-1600 là Hành trình xuyên Sahara. Tuyến đường này đã tồn tại hàng ngàn năm và được phát triển để vận chuyển các sản phẩm từ khu vực Đông và Trung Phi đến vùng Sahara và Bắc Phi. Ngoài ra, đây cũng là tuyến đường chính để mua bán và vận chuyển nô lệ từ các khu vực miền nam châu Phi đến các cộng đồng Hồi giáo ở Bắc Phi và Trung Đông.

ADVERTISEMENT