logo

Đa phần nô lệ xuất khẩu tới vùng Địa Trung Hải đến từ đâu trong thế kỷ 16?

Câu hỏi :

Đa phần nô lệ xuất khẩu tới vùng Địa Trung Hải đến từ đâu trong thế kỷ 16?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Trong thế kỷ 16, đa phần nô lệ xuất khẩu tới vùng Địa Trung Hải đến từ khu vực Senegambia, bao gồm các quốc gia như Senegal và Gambia. Các nạn nhân chính là người Mandingo và Wolof, những người đang sinh sống trong khu vực này và thường bị bắt cóc để buôn bán. Sau đó, các nô lệ được đưa đi qua các tuyến đường thương mại và bán cho các nhà buôn châu Âu và ở vùng Địa Trung Hải như Algiers, Istanbul và Venice.

icon-date
Xuất bản : 06/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023