logo
ADVERTISEMENT

There are a little things you can do to extend the life of your carpet

Câu hỏi :

There are a little things you can do to extend the life of your carpet.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

“A little” không đi với danh từ số nhiều là “things”. Sửa lại: “a few”.

→ Chọn đáp án B

Dịch: Có một vài điều bạn có thể làm để kéo dài tuổi thọ của tấm thảm.

ADVERTISEMENT