logo
ADVERTISEMENT

In these days it was considered not quite proper for young ladies to be seen talking to men in public

Câu hỏi :

In these days it was considered not quite proper for young ladies to be seen talking to men in public.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Sửa “these” thành “those”“in those days” là “vào những ngày đó”, dùng chỉ khoảng thời gian trong quá khứ.

→ Đáp án A. these

Dịch: Vào thời đó, việc bắt gặp các cô gái trẻ nói chuyện với đàn ông ở nơi công cộng được coi là không phù hợp.

ADVERTISEMENT