logo
ADVERTISEMENT

Theo em, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo?

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 86: Theo em, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo? (Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo)

Câu hỏi: Theo em, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo?

học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo?

Trả lời ngắn gọn:

Để khiếu nại hoặc tố cáo đúng cách, học sinh cần nắm rõ quy định pháp luật và cung cấp đầy đủ bằng chứng. Họ cũng cần tuân thủ đạo đức xã hội và tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Trả lời chi tiết:

Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo, học sinh cần phải:

- Nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo: Trước khi tố cáo hoặc khiếu nại, học sinh cần phải tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề mà họ muốn tố cáo hoặc khiếu nại. Việc nắm rõ các quy định pháp luật này sẽ giúp học sinh thực hiện các hoạt động khiếu nại, tố cáo đúng cách và tránh gây ra các vấn đề pháp lý.

- Cung cấp đầy đủ bằng chứng: Khi tố cáo hoặc khiếu nại, học sinh cần cung cấp đầy đủ bằng chứng để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức của giáo viên, cán bộ nhà trường hoặc các bạn cùng lớp. Bằng chứng này có thể là các tài liệu, hình ảnh hoặc video liên quan đến vụ việc.

- Thực hiện các hoạt động khiếu nại, tố cáo đúng cách: Học sinh cần phải thực hiện các hoạt động khiếu nại, tố cáo đúng cách, theo đúng quy định pháp luật và đạo đức xã hội. Việc thực hiện đúng cách này sẽ giúp học sinh đạt được kết quả tốt nhất và tránh gây ra những hậu quả tiêu cực.

- Tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức xã hội: Khi thực hiện các hoạt động khiếu nại, tố cáo, học sinh cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức xã hội. Việc này sẽ giúp học sinh tránh gây ra những vấn đề pháp lý và tránh ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người khác.

- Tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức về quyền và nghĩa vụ của công dân: Học sinh cần tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, để họ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT