logo
ADVERTISEMENT

Em hãy viết một bài luận thể hiện ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo của công dân và chia sẻ lại với các bạn trong lớp

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 102: Em hãy viết một bài luận thể hiện ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo của công dân và chia sẻ lại với các bạn trong lớp (Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo)

Câu hỏi: Em hãy viết một bài luận thể hiện ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo của công dân và chia sẻ lại với các bạn trong lớp

Em hãy viết một bài luận thể hiện ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo của công dân và chia sẻ lại với các bạn trong lớp

Trả lời:

Quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những quyền cơ bản của mỗi người dân trong xã hội. Đó là quyền của mỗi người khi bị bất công, bị xâm hại quyền lợi cá nhân hoặc xã hội phải có quyền khiếu nại, tố cáo về việc đó để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngoài ra, đó cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc bảo vệ quyền lợi chung của cộng đồng.

Trong xã hội hiện nay, khiếu nại, tố cáo trở thành một công cụ cần thiết giúp cho công dân đảm bảo quyền lợi của mình, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong các hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhà nước và xã hội. Khi có những hành vi sai trái, bất công xảy ra, công dân có quyền và nghĩa vụ phải khiếu nại, tố cáo để cảnh báo, đưa ra những giải pháp và nhằm đẩy mạnh sự trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan nhà nước và các cá nhân trong xã hội.

Ngoài ra, khiếu nại, tố cáo cũng giúp cho công dân tự bảo vệ bản thân mình. Khi bị kích động hoặc xúc phạm, công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo để giải quyết một cách công bằng và tránh gây ra các vấn đề tiêu cực cho bản thân và xã hội.

Tuy nhiên, việc sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo cần được thực hiện đúng cách và có trách nhiệm. Công dân cần phải cung cấp đầy đủ bằng chứng, đưa ra thông tin chính xác, không gây ra ảnh hưởng xấu đến người khác hoặc xã hội. Đồng thời, cần tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức xã hội trong quá trình khiếu nại, tố cáo.

Trong giai đoạn học tập của mình, việc hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo của công dân là rất quan trọng. Học sinh là những công dân trẻ tuổi, cần phải được trang bị kiến thức về quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo. Điều này giúp cho họ có thể bảo vệ quyền lợi của mình, cũng như tham gia tích cực vào việc xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và tiến bộ.

Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo, học sinh cần phải biết cách đưa ra các vấn đề cụ thể, tìm hiểu thông tin, đánh giá và chọn lựa những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để đưa ra khiếu nại, tố cáo. Họ cần phải biết cách lên tiếng và bày tỏ quan điểm của mình một cách văn minh, lịch sự, không có lời lẽ bạo lực hoặc xúc phạm người khác. Đồng thời, họ cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức xã hội trong quá trình khiếu nại, tố cáo.

Khi các học sinh có khả năng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo, họ có thể đóng góp tích cực vào việc xây dựng một xã hội văn minh, đáng sống. Việc tìm thấy những vi phạm, bất công và đưa ra khiếu nại, tố cáo là cách giúp họ tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi chung của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT