logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu ví dụ minh hoạ cho việc công dân thực hiện tốt nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 99: Em hãy nêu ví dụ minh hoạ cho việc công dân thực hiện tốt nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo (Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo)

Câu hỏi: Em hãy nêu ví dụ minh hoạ cho việc công dân thực hiện tốt nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo

ví dụ minh hoạ cho việc công dân thực hiện tốt nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo

Trả lời ngắn gọn:

Một ví dụ minh hoạ cho việc công dân thực hiện tốt nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo là khi một người công dân phát hiện một vi phạm pháp luật như tham nhũng, lạm dụng chức vụ hoặc vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự... thì họ có nghĩa vụ tố cáo việc vi phạm này cho các cơ quan chức năng.

Người công dân có thể báo cáo vụ vi phạm này đến các cơ quan chức năng như cảnh sát, tòa án, Ủy ban nhân dân hoặc Liên đoàn Lao động, cũng như thông qua các hình thức khiếu nại và tố cáo khác như báo chí, đối thoại xã hội hoặc mạng xã hội.

Trả lời chi tiết

Ví dụ cụ thể về việc công dân thực hiện nghĩa vụ tố cáo là khi một công nhân phát hiện rằng quản lý công ty nơi làm việc của mình đang tiến hành lạm dụng quyền lực để lấy tiền của nhân viên.

Công nhân này đã cung cấp các bằng chứng liên quan đến vụ việc cho đoàn kiểm tra, bao gồm các biên bản lương, hợp đồng lao động và các tin tức về việc quản lý không trả lương đúng hạn cho nhân viên. Kết quả là, đoàn kiểm tra đã xác nhận việc lạm dụng quyền lực và cấm quản lý sử dụng quyền lực của mình để lợi dụng tài sản của công ty.

Việc tố cáo và khiếu nại của công nhân này giúp đảm bảo quyền lợi và lợi ích của nhân viên công ty, giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động và giữ gìn sự công bằng trong môi trường lao động.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT