logo
ADVERTISEMENT

Tại các khúc cua trên đèo, người ta thường gắn một dụng cụ để tài xế có thể dễ dàng quan sát ở phía bên kia khúc cua với vùng nhìn thấy rộng (hình vẽ). Dụng cụ đó là?

Câu hỏi :

Tại các khúc cua trên đèo, người ta thường gắn một dụng cụ để tài xế có thể dễ dàng quan sát ở phía bên kia khúc cua với vùng nhìn thấy rộng (hình vẽ). Dụng cụ đó là?

Tại các khúc cua trên đèo, người ta thường gắn một dụng cụ để tài xế có thể dễ dàng quan sát ở phía bên kia khúc cua với vùng nhìn thấy rộng (hình vẽ). Dụng cụ đó là?
ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Chọn đáp án A

Tại các khúc cua trên đèo, người ta thường gắn một dụng cụ để tài xế có thể dễ dàng quan sát ở phía bên kia khúc cua với vùng nhìn thấy rộng (hình vẽ). Dụng cụ đó là gương cầu lồi.

ADVERTISEMENT