logo
ADVERTISEMENT

Tải ba pha đối xứng khi nối hình sao, quan hệ các đại lượng pha và đại lượng dây như thế nào?

Câu hỏi :

Tải ba pha đối xứng khi nối hình sao, quan hệ các đại lượng pha và đại lượng dây như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Tải ba pha đối xứng khi nối hình sao, quan hệ các đại lượng pha và đại lượng dây như sau:

+ Id = Ip

+ Ud = √3 Up

Ví dụ: Nếu máy phát điện ba pha có điện áp pha là 220V, nối hình sao thì: Up = 220V, Ud = 380V.

ADVERTISEMENT