logo

Máy biến áp ba pha cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường được nối như thế nào?

Câu hỏi :

Máy biến áp ba pha cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường được nối như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Máy biến áp ba pha cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường được nối hình sao có dây trung tính. Do tải của mỗi gia đình là khác nhau nhờ có dây trung tính nên điện áp pha trên mỗi tải không vượt quá điện áp định mức.

icon-date
Xuất bản : 11/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023