logo

Hộp đấu dây trên vỏ động cơ điện xoay chiều ba pha có 6 cọc đấu dây nhằm thuận tiện cho việc

Câu hỏi :

Hộp đấu dây trên vỏ động cơ điện xoay chiều ba pha có 6 cọc đấu dây nhằm thuận tiện cho việc

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Việc thay đổi cách đấu dây theo điện áp của lưới điện và cấu tạo của động cơ, thay đổi chiều quay của động cơ được thuận tiện hơn là nhờ hộp đấu dây trên vỏ động cơ điện xoay chiều ba pha có 6 cọc đấu dây.

icon-date
Xuất bản : 11/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023