logo
ADVERTISEMENT

IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

Câu hỏi :

IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

IC khuếch đại thuật toán (OA) thực chất là bộ khuếch đại dòng điện một chiều bao gồm nhiều tầng, ghép trực tiếp, có hệ số khuếch đại lớn và có hai đầu vào và một đầu ra.

ADVERTISEMENT