logo
ADVERTISEMENT

Vì sao trong động cơ không đồng bộ ba pha tốc độ của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay?

Câu hỏi :

Vì sao trong động cơ không đồng bộ ba pha tốc độ của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Động cơ không đồng bộ 3 pha là động cơ có tốc độ quay của rotor luôn nhỏ hơn tốc độ quay từ trường stato. Tốc độ của rôto nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay vì nếu tốc độ của rôto bằng tốc độ của từ trường quay thì dòng điện sẽ không biến thiên nữa.

ADVERTISEMENT