logo
ADVERTISEMENT

Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là

Câu hỏi :

Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong hệ thống thông tin và viễn thông, quá trình nhận thông tin là quá trình thu thập và tiếp nhận thông tin từ nguồn gốc của nó. Nguồn thông tin có thể là bất kỳ nguồn nào, bao gồm cả con người, máy tính, các thiết bị cảm biến hoặc các thiết bị đo lường. Thông tin có thể được thu thập bằng cách sử dụng các thiết bị thu sóng, các cảm biến hoặc các hệ thống ghi lại.

Sau khi thông tin được thu thập, nó sẽ được chuyển đến khối xử lý tin để xử lý và đóng gói lại trước khi được truyền đi qua đường truyền. Quá trình xử lý tin có thể bao gồm các hoạt động như lọc, nén, mã hóa hoặc mã hóa kênh. Mục đích của quá trình xử lý tin là tối ưu hóa thông tin trước khi truyền đi để tăng hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống.

Sau khi thông tin được xử lý, nó sẽ được đóng gói lại thành các gói tin trước khi được truyền qua đường truyền. Đường truyền có thể là bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cả cáp đồng trục, cáp quang, sóng vô tuyến hoặc mạng internet. Các gói tin thông tin sẽ được truyền qua đường truyền đến đích cuối cùng của chúng, nơi chúng sẽ được giải mã và hiển thị hoặc sử dụng cho các mục đích khác nhau.

ADVERTISEMENT