logo
ADVERTISEMENT

Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh

Câu hỏi :

Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh, ta thường điều chỉnh trị số điện dung của tụ điện (Option D).

Khối chọn sóng là một phần của mạch thu thanh, được sử dụng để chọn tần số cần thu vào máy thu thanh. Trong khối chọn sóng, tụ điện được sử dụng để lọc và chọn tần số cần thu. Điều chỉnh trị số điện dung của tụ điện sẽ ảnh hưởng đến tần số cộng hưởng và do đó sẽ ảnh hưởng đến cách chọn sóng của khối chọn sóng.

Các phương pháp điều chỉnh khác như điều chỉnh điện áp, dòng điện và điện trở không phù hợp trong trường hợp này, vì chúng không liên quan trực tiếp đến khả năng chọn sóng của khối chọn sóng trong máy thu thanh.

ADVERTISEMENT