logo

Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM

Câu hỏi :

Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Máy thu thanh AM (Amplitude Modulation) và máy thu thanh FM (Frequency Modulation) là hai loại máy thu thanh sử dụng để nhận sóng radio. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở cách điều chế tín hiệu, tức là cách mà tín hiệu âm thanh được truyền tải qua sóng radio.

phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM, ta có thể nhận biết qua việc điều chế tín hiệu

Trong máy thu thanh AM, tín hiệu âm thanh được điều chế bằng cách thay đổi biên độ sóng radio, tức là độ cao của sóng. Các tín hiệu sóng cao hơn được sử dụng để tín hiệu âm thanh được đại diện bằng mức cao hơn của sóng, trong khi các tín hiệu sóng thấp hơn được đại diện bằng mức thấp hơn của sóng. Khi sóng radio được phát đi, tín hiệu âm thanh sẽ được truyền tải dưới dạng biên độ sóng radio.

Trong khi đó, trong máy thu thanh FM, tín hiệu âm thanh được điều chế bằng cách thay đổi tần số sóng radio. Tín hiệu âm thanh được đại diện bằng sự thay đổi tần số của sóng radio, trong đó âm lượng được thể hiện bằng độ lớn của sự thay đổi này. Khi sóng radio được phát đi, tín hiệu âm thanh sẽ được truyền tải dưới dạng tần số sóng radio.

Vì cách điều chế tín hiệu khác nhau, nên âm thanh phát ra từ máy thu thanh FM thường có chất lượng cao hơn so với máy thu thanh AM, đặc biệt là trong môi trường ồn ào.

icon-date
Xuất bản : 06/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023