logo
ADVERTISEMENT

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, 3 sức điện động trong 3 cuộn dây có đặc điểm nào?

Câu hỏi :

Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, 3 sức điện động trong 3 cuộn dây có đặc điểm nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Máy phát điện xoay chiều 3 pha: đây là máy biến đổi cơ năng thành điện năng gồm một hệ thống ba dòng điện xoay chiều có cùng biên độ, tần số tuy nhiên lệch pha nhau 2/3 đồng thời ba cuộn dây của phần ứng được đặt lệch nhau 1/3 vòng tròn trên stato. Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, ba suất điện động trong ba cuộn dây có cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau một góc 2π/3

ADVERTISEMENT