logo
ADVERTISEMENT

Có mấy cách nối nguồn điện 3 pha?

Câu hỏi :

Có mấy cách nối nguồn điện 3 pha?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Điện 3 pha là dòng điện có 3 dây nóng và 1 dây lạnh (3 đường điện 1 pha chạy song song chung 1 dây trung tính). Có 2 cách nối nguồn điện 3 pha cơ bản: 

+ Nối tam giác

+ Nối hình sao

ADVERTISEMENT