logo
ADVERTISEMENT

Máy điện khi hoạt động biến cơ năng thành điện năng, dùng làm nguồn cấp điện cho tải thuộc loại nào sau đây?

Câu hỏi :

Máy điện khi hoạt động biến cơ năng thành điện năng, dùng làm nguồn cấp điện cho tải thuộc loại nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Máy điện khi hoạt động biến cơ năng thành điện năng, dùng làm nguồn cấp điện cho các tải của máy phát điện. Nguồn cơ năng có thể đến từ các động cơ tuabin nước, gió, động cơ đốt trong hoặc từ các nguồn khác. Hiện nay, hầu hết chúng ta thường gặp máy phát điện sử dụng động cơ đốt trong (chạy bằng xăng, dầu, khí đốt)

ADVERTISEMENT