logo

Sự xuất hiện của các tính từ trong ngôn ngữ độc thoại nội tâm trong đoạn trích nói lên điều gì về tâm trạng, tính cách của nhân vật?

Câu hỏi :

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

[...] Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng. Hắn phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên
ngay sau lúc đọc. Rồi mỗi lần đọc lại một cuốn sách hay một đoạn văn ký tên mình, hắn lại đỏ mặt lên, cau
mày, nghiến răng vò nát sách và mắng mình như một thằng khốn nạn... Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn thay cho hắn! Bởi vì chính hắn là một thằng khốn nạn! Hắn chính là một kẻ bất lương! Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa.

(Trích Đời thừa, Nam Cao, Tuyển tập Nam Cao, tập hai, NXB Văn học, 2002, tr.9)

Sự xuất hiện của các tính từ trong ngôn ngữ độc thoại nội tâm trong đoạn trích nói lên điều gì về tâm trạng,
tính cách của nhân vật?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Sự xuất hiện của các tính từ trong ngôn ngữ độc thoại nội tâm trong đoạn trích khi nói về tâm trạng, tính cách của nhân vật thể hiện sự dằn vặt của con người tự ý thức sâu sắc, thẳng thắn, nghiêm khắc đối diện với sự thật về sự tha hóa của bản thân.

icon-date
Xuất bản : 05/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023