logo

Phương án nào sau đây nhận xét chính xác về giọng điệu của câu thơ: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc”?

Câu hỏi :

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ câu hỏi:

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

(Trích Tây Tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)

Phương án nào sau đây nhận xét chính xác về giọng điệu của câu thơ: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc”?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

“ Tự tin, kiêu hãnh, khinh bạc” là câu trả lời chính xác về giọng điệu của câu thơ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc”. Khổ thơ trên mang âm hưởng hào hùng của vẻ đẹp người lính Tây Tiến trước khó khăn, vất vả trên chiến trường.

icon-date
Xuất bản : 05/02/2023 - Cập nhật : 22/02/2023