logo

Câu 4 trang 50 SGK Tin học 8

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Câu 4 trang 50 SGK Tin học 8

Một trò chơi máy tính rất hứng thú đối với các em nhỏ là hứng trứng. Một quả trứng rơi từ một vị trí ngẫu nhiên trên cao. Người chơi dùng các phím mũi tên ->  hoặc  hoặc <-) thì chiếc khay sẽ dịch chuyển (sang trái hoặc sang phải) một đơn vị khoảng cách . Nếu người chơi k nhấn phím nào hoặc nhấn phím khác hai phím nói trên thì chiếc khay đứng yên

Điều kiện để điều khiển chiếc khay trong trò chơi là gì? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó thoả mãn? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó không thoả mãn?

Lời giải :

Điều kiện để điều khiển chiếc khay trong trò chơi người chơi nhấn phím mũi tên -> hoặc

Nếu người chơi nhấn phím -> , biểu tượng chiếc khay sẽ di chuyển sang phải một đơn vị khoảng cách; nếu phím

Nếu một phím khác ngoài hai phím mũi tên trên được nhấn, chiếc khay vẫn giữ nguyên vị trí.

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8