logo
ADVERTISEMENT

Câu 5 trang 50 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện
 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện

  Câu 5 trang 50 SGK Tin học 8

  Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?

  a) if x:=7 then a=b;

  b) if x>5; then a:=b;

  c) if x>5 then a:=b; m:=n;

  d) if x>5 then a:=b; else m:=n;

  Lời giải :

  a) Sai (thừa dấu hai chấm);

  b) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

  c) Đúng, nếu phép gán m:=n không phụ thuộc điều kiện x>5; ngược lại, sai và cần đưa hai câu lệnh a:=b; m:=n; vào giữa cặp từ khóa begin và end;

  d) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT