logo
ADVERTISEMENT

Câu 6 trang 50 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện
 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện

  Câu 6 trang 50 SGK Tin học 8

  Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?

  a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;

  b) if X > 10 then X:=X+1;

  Lời giải :

  a) Vì 45 chia hết cho 3, điều kiện được thỏa mãn nên giá trị của X được tăng lên 1, tức bằng 6;

  b) Điều kiện không được thỏa mãn nên câu lệnh không được thực hiện, tức X giữ nguyên giá trị 5.

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT