logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 50 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện
 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện

  Câu 2 trang 50 SGK Tin học 8

  Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai

  a) 123 là số chia hết cho 3

  b) Nếu ba cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn c2=a2+b2c2=a2+b2 thì tam giác đó có một góc vuông

  c) 152 > 200

  d) x2 < 1

  Lời giải:

  a. Đúng vì 123 chia 3 bằng 41

  b. Đúng

  c. Đúng vì 15*15 = 225 và 225 > 200

  d. Đúng nếu x = 0 và sai nếu x ≠ 0

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT