logo
ADVERTISEMENT

Câu 1 trang 50 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện
 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện

  Câu 1 trang 50 SGK Tin học 8

  Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiên?

  Lời giải :

  - Nếu em bị ốm thì em sẽ không tập thể dục buổi sáng

  Điều kiện : Em bị ốm

  Hoạt động : em sẽ không tập thể dục buổi sáng

  - Nếu sáng thứ hai không mưa thì lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ

  Điều kiện : sáng thứ hai không mưa

  Hoạt động : lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT