logo
ADVERTISEMENT

Câu 3 trang 45 SGK Tin học 8


Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

Câu 3 trang 45 SGK Tin học 8

Cho trước ba số dương a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.

Lời giải :

B1: nhập 3 số dương a,b,c

B2: nếu a+b <= c, chuyển đến b6

B3: nếu a+c <= b, chuyển đến b6

B4: nếu b+c <= a, chuyển đến b6

B5: cho kết quả a,b,c là 3 cạnh của tam giác

B6: in ra kết qua và kết thúc thuật toán

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT