logo
ADVERTISEMENT

Câu 3 trang 33 SGK Tin học 8


Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Câu 3 trang 33 SGK Tin học 8

Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không, tại sao?

Lời giải:

Không thể gán được, vì một tên hằng không thể nhận một lúc hai giá trị. Chương trình sẽ báo lỗi :

 

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT