logo

Sau Only là loại từ gì?

Mỗi đất nước lại có ngôn ngữ riêng của mình. Tiếng Việt được coi là quốc ngữ của Việt Nam, là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất. Ngôn ngữ thứ hai có thể kể đến là tiếng anh, học sinh phải học từ rất sớm. Ngữ pháp tiếng anh có chỗ giống, có chỗ khác so với tiếng Việt. Sau only không chỉ có một loại danh từ được sử dụng mà còn có rất nhiều từ loại khác. Vậy ngày hôm nay, để tìm câu trả lời cho câu hỏi sau Only là loại từ gì? Cùng Toploigiai đi vào bài viết này nhé!


1. Ý nghĩa của từ Only

“Only” có nghĩa là “chỉ”. “Only” có thế được thay thế bằng “just” trong khá nhiều tình huống.

Ví dụ:

Only two students came to class on the day before Christmas.

= Just two students came to class on the day before Christmas.

Chỉ có hai học sinh đã đến lớp vào ngày trước lễ Giáng sinh.

Only có thể được dùng như một trạng từ tập trung (focusing adverb). Nó có thể nhấn mạnh đến các phần khác nhau của một câu.

>>> Tham khảo: Beauty is only skin deep nghĩa là gì?


2. Cách dùng từ Only

a. Nhấn mạnh chủ ngữ

Only thường đứng trước chủ ngữ mà nó nhấn mạnh.

Ví dụ:

- Only you could do a thing like that. (Chỉ có anh mới có thể làm một điều như vậy.)

- Only my mother really understands me. (Chỉ có mẹ tôi mới thực sự hiểu tôi.)

b. Nhấn mạnh các phần khác nhau của câu

Khi only nhấn mạnh một phần khác của câu, nó thường đứng sau trợ động từ và trước động từ thường.

Ví dụ:

- She only reads biographies. (Cô ấy chỉ đọc tiểu sử.)

- I only like swimming in the sea. (Tôi chỉ thích bơi ở biển.)

- She was only talking like that because she was nervous. (Cô ấy chỉ nói như vậy vì cô ấy lo lắng.)

- I’ve only been to India once. (Tôi chỉ đến Ấn Độ có một lần.)

c. Các câu mơ hồ

Đôi khi các câu với only không có nghĩa rõ ràng (chúng có thể có hơn một nghĩa.)

Ví dụ:

I only kissed your sister last night. (Có thể là ‘chỉ hôn’, ‘chỉ chị của bạn’, ‘chỉ đêm qua’)

Trong văn nói, ý nghĩa luôn rõ ràng bởi vì người nói sẽ nhấn âm vào phần của câu mà only đề cập đến. Ngay cả trong văn viết, ngữ cảnh nhìn chung cũng làm câu trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nếu cần only có thể đứng trước tân ngữ, bổ ngữ hoặc nhóm trạng từ mà nó đề cập đến. Hình thức này khá trang trọng.

Hãy so sánh:

- They only play poker on Saturday nights. (có thể không rõ ràng)

(Họ chỉ chơi bài vào tối thứ bảy.)

- They play only poker on Saturday nights.

(Họ chơi mỗi bài vào tối thứ bảy.)

- They play poker only on Saturday nights.

(Họ chơi bài chỉ vào các tối thứ bảy.)

Có thể làm cho ý nghĩa trở nên rõ ràng hơn với cấu trúc mệnh đề quan hệ.

Ví dụ:

- Poker is the only game (that) they play on Saturday nights.

(Bài là trò duy nhất họ chơi vào tối thứ bảy.)

- Saturday nights are the only time (that) they play poker.

(Tối thứ bảy là thời gian duy nhất họ chơi bài.)

d. Only today

Only với một nhóm từ chỉ thời gian có nghĩa  ‘trước đây chưa’.

Ví dụ:

I saw her only today – she looks much better.

(Hôm nay tôi mới gặp cô ấy – cô ấy trông khá hơn nhiều rồi.)

>>> Tham khảo: Công thức Only After


3. Sau only là loại từ gì?

Dựa theo cách dùng, ta có một số vị trí của Only trong câu như sau:

Với vai trò tính từ, sau only là từ loại danh từ, tính từ khác hoặc một con số

Khi là trạng ngữ, muốn nhấn chủ ngữ thì đặt only trước chủ ngữ, phần khác thì đặt vào giữa chủ ngữ và động từ chính, nếu tập trung vào mệnh đề, đặt only tước nó.

- Only (= chỉ) đứng trước hay sau danh từ/đại từ mà nó bổ nghĩa cho. Only đứng trước các từ khác mà nó giới hạn ý nghĩa. - JUST (= đúng, chỉ) đứng trước từ mà nó bổ nghĩa. Just cũng có thể đứng trước động từ. - ALSO (= cũng) đứng trước từ mà nó bổ nghĩa (sau and hay but) (...)

- Only (= chỉ) đứng trước hay sau danh từ/đại từ mà nó bổ nghĩa cho.

Ví dụ:

- There are (only) white ones (only).

(Chỉ có những cái màu trắng thôi.)

sau only là loại từ gì

4. Một số ví dụ về cấu trúc với only

Chỉ bằng cách luyện tập tiếng Anh hàng ngày bạn mới có thể nói trôi chảy được.

Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu được câu hỏi của anh ta.

Chỉ bằng cách đó chúng ta có thể mong đợi để thành công trong việc đạt được các mục tiêu đề ra.

Chỉ với sự đồng ý của tất cả mọi người thì chúng ta mới có thể tiếp tục dự án.

Chỉ khi giáo sư Bonnefoy ở đây, ông ta mới nói tiếng Pháp.

Chỉ Alice mới có thể giải được bài toán này.

Chỉ ở Việt Nam tôi mới thấy được phong cảnh đẹp như thế.

Chỉ khi giáo viên cho phép thì học sinh mới được phép ra khỏi phòng.

Chỉ với một vài người thì cô ấy mới có thể sống với bản thân thật của mình.

Chỉ bằng cách thí nghiệm thì ta mới có câu trả lời cho vấn đề này.

Đáp án

Only by practicing English every day can you speak fluently.

Only then did I understand his question.

Only in that way can we expect to succeed in reaching the set targets.

Only with everyone’s agreement can we continue the project.

Only when Professor Bonnefoy was here did he speak French.

Only Alice can solve this problem.

Only in Vietnam have I seen such a beautiful landscape.

Only if a teacher has given permission is a student allowed to leave the room.

Only with a few people could she be her real self.

Only by experiment can we get the answer to this problem.

-------------------------------

Vậy là bên trên Toploigiai đã trả lời câu hỏi sau only là loại từ gì? Hy vọng sau bài viết này, các bạn có thể vận dụng vào làm bài tập thật tốt. Chúc các bạn có một ngày học tập vui vẻ!

icon-date
Xuất bản : 08/10/2022 - Cập nhật : 08/10/2022