logo
ADVERTISEMENT

Rầy nâu hại lúa trưởng thành có chiều dài khoảng?

Câu hỏi :

Rầy nâu hại lúa trưởng thành có chiều dài khoảng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Ruộng lúa bị cháy rầy do rầy nâu gây hại

Ở rầy trưởng thành: Có màu nâu vàng, thân dài 3 - 5mm; con đực nhỏ hơn con cái. Rầy trưởng thành chích hút nhựa trong cây lúa để sống, làm giảm năng suất hoặc làm cho cây lúa vàng gây đến chết hoàn toàn gọi là “cháy rầy”. 

Khi cây lúa đang trong giai đoạn đòng - chính, loài rầy nâu này hoạt động mạnh mẽ. Ngoài vết chích hút thì nơi đẻ trứng của rầy sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập. 

ADVERTISEMENT