logo

"màu nâu, sống từ 6 - 10 ngày, thường vũ hoá vào ban đêm". Đây là giai đoạn nào của Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa?

Câu hỏi :

“màu nâu, sống từ 6 - 10 ngày, thường vũ hoá vào ban đêm”. Đây là giai đoạn nào của Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa (Cmaphalecrecis medinalis Guence)?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Sâu cuốn lá nhỏ hại cây lúa (Cmaphalecrecis medinalis Guence)

Sâu cuốn lá nhỏ hại cây lúa có tên khoa học là Cmaphalecrecis medinalis Guence. Sâu cuốn lá gây hại bằng cách nhả tơ và kết hai mép lá lại theo chiều dọc thành ống để sinh sống, gây hại bên trong. 

Vào ban đêm, loài sâu này thường tìm những ruộng lúa xanh tốt để đẻ trứng rải rác trên mặt lá lúa. Thời gian trứng từ 6 - 7 ngày, sâu non 15 - 25 ngày, 6 - 10 ngày cho thời kỳ nhộng, 2 - 4 ngày để bướm vũ hóa và đẻ trứng trở lại. Nhộng có màu nâu đậm, thường thấy trong lá bị cuốn.

icon-date
Xuất bản : 14/01/2023 - Cập nhật : 14/01/2023