logo
ADVERTISEMENT

Thời gian phát triển của sâu non cuốn lá là bao nhiêu ngày?

Câu hỏi :

Thời gian phát triển của sâu non cuốn lá là bao nhiêu ngày?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Vòng đời sâu cuốn lá nhỏ hại lúa
Vòng đời sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

Vòng đời của sâu cuốn lá nhỏ diễn ra trong vòng từ 30 - 35 ngày:

+ Thời gian trứng từ 6 - 7 ngày. 

+ Thời gian sâu non từ 15 - 25 ngày. 

+ Thời gian nhộng khoảng từ 6 - 10 ngày. 

+ Thời gian ngài vũ hóa đến đẻ trứng từ 2 - 7 ngày.

ADVERTISEMENT