logo
ADVERTISEMENT

Rầy trưởng thành gồm mấy loại?

Câu hỏi :

Rầy trưởng thành gồm mấy loại?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Rầy nâu (Nilaparvata lugens) gây hại trên cây lúa

Rầy nâu (Nilaparvata lugens) trưởng thành có màu nâu tối, phiến mai màu nâu chè đến nâu đen, con đực nhỏ hơn con cái. Rầy trưởng thành gồm 2 loại là: loại cánh dài và loại cánh ngắn. 

+ Rầy cánh ngắn: có cánh phủ đến 2/3 thân. 

+ Rầy cánh dài: có cánh phủ toàn thân.

ADVERTISEMENT