logo

Phân biệt tháp dân số trẻ và tháp dân số già

Tháp dân số là biểu đồ thể hiện sự phân bố theo độ tuổi và giới tính của dân số trong một khu vực nào đó. Có hai loại tháp dân số chính là tháp dân số trẻ và tháp dân số già.


1. Phân biệt tháp dân số trẻ và tháp dân số già

- Tháp dân số trẻ là tháp có đáy rộng, đỉnh thon, cho thấy tỷ lệ người trẻ (dưới 15 tuổi) cao hơn tỷ lệ người lớn (từ 15-64 tuổi) và người già (trên 65 tuổi). Tháp dân số trẻ thường thấy ở các quốc gia đang phát triển, nơi có tỷ lệ sinh cao hơn, đầu mối đời sống được cải thiện và mức độ tiêu thụ dầu khí và các nguyên liệu tự nhiên khác thấp hơn.

- Tháp dân số già là tháp có đáy hẹp, đỉnh rộng, cho thấy tỷ lệ người già cao hơn tỷ lệ người trẻ và người lớn. Tháp dân số già thường thấy ở các quốc gia đã phát triển, nơi có mức độ tiêu thụ dầu khí và các nguyên liệu tự nhiên khác cao hơn, tỷ lệ sinh giảm và đầu mối đời sống được cải thiện.

Tháp dân số trẻ

Tháp dân số già

- Dạng tháp phát triển

- Đáy tháp rộng

- Cạnh tháp xiên nhiều

- Đỉnh tháp nhọn

- Nhóm tuổi trước sinh sản cao, nhóm tuổi sau sinh sản thấp

- Tuổi thọ trung bình thấp

- Dạng tháp ổn định

- Đáy tháp hẹp

- Cạnh tháp gần như thẳng đứng

- Đỉnh tháp không nhọn

- Nhóm tuổi trước và sau sinh sản cao

- Tuổi thọ trung bình cao


2. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp ý ở mỗi quốc gia

Phân biệt tháp dân số trẻ và tháp dân số già

- Để đạt được phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần có một sự phát triển dân số hợp lí, đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và sử dụng tài nguyên, môi trường một cách hợp lý. 

- Phát triển dân số hợp lí có nghĩa là không để dân số tăng quá nhanh, gây thiếu hụt nhà ở, thực phẩm, nước uống, ô nhiễm môi trường, và tàn phá tài nguyên rừng và các tài nguyên khác. 

- Mục đích của phát triển dân số hợp lí là để đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, giúp mọi người được nuôi dưỡng, chăm sóc và có điều kiện phát triển tốt.

--------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Phân biệt tháp dân số trẻ và tháp dân số già. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 24/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023