logo
ADVERTISEMENT

Ở nước Anh/Liên hiệp Vương quốc Anh nếu có người nói với nhóm bạn: “ Let me be mother” hoặc “Shall I be mother” thì có nghĩa là họ

Câu hỏi :

Ở nước Anh/Liên hiệp Vương quốc Anh nếu có người nói với nhóm bạn: “ Let me be mother” hoặc “Shall I be mother” thì có nghĩa là họ

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Chắc hẳn bạn sẽ rất thắc mắc rằng: Tạo sao? ở Anh Quốc, tại các quán trà chúng ta thường nghe đến một câu nói quen thuộc như “Let me be mother” hoặc “Shall I be mother” mà không biết đến ý nghĩa của chúng!

Ở nước Anh/Liên hiệp Vương quốc Anh nếu có người nói với nhóm bạn: “ Let me be mother” hoặc “Shall I be mother” thì có nghĩa là họ

Điều này được giải thích rất đơn giản! Nếu một người hỏi bạn rằng “ Let me be mother” hay “ Shall I be mother ? ”, đừng vội nghĩ linh tinh nhé, vì không phải người ấy muốn làm cha mẹ hay xúc phạm bạn đâu, đơn giản là họ đang đề nghị hãy để họ rót trà từ ấm vào ly của bạn mà thôi.

ADVERTISEMENT