logo

Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục về bảo vệ thiên nhiên trong nhà trường

Câu hỏi :

“Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục về bảo vệ thiên nhiên trong nhà trường, ngày 8 tháng 5 năm 1993 đã diễn ra Đại hội thành lập Chi hội Bảo vệ thiên nhiên [. . . ].” Câu trên là câu:
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Câu văn trên sắp xếp sai vị trí định ngữ “trong nhà trường” khiến cho người đọc hiểu nhầm là chỉ “bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhà trường”. Ta sửa lại câu này như sau: Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục trong nhà trường về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ngày 8 tháng 5 năm 1993 đã diễn ra Đại hội thành lập Chi hội Bảo vệ thiên nhiên [. . . ]

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 10/02/2023