logo

Câu văn: “Những cành cây khẳng khiu và hiên ngang chống trả từng đợt gió lạnh thấu xương.” mắc lỗi gì?

Câu hỏi :

Câu văn: “Những cành cây khẳng khiu và hiên ngang chống trả từng đợt gió lạnh thấu xương.” mắc lỗi gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Trong câu trên sử dụng sai quan hệ từ “và” dẫn đến hiểu sai ý nghĩa. ta có thể sửa lại như sau: Những cành cây khẳng khiu vẫn hiên ngang chống trả từng đợt gió lạnh thấu xương.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 10/02/2023