logo
ADVERTISEMENT

Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho 2 miền Nam, Bắc và mưa vào tháng IX cho Trung Bộ là hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới với

Câu hỏi :

Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho 2 miền Nam, Bắc và mưa vào tháng IX cho Trung Bộ là hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới với

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho 2 miển Nam, Bắc và mưa vào tháng IX cho Trung Bộ là hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam hoạt động mạnh. Khối khí này vượt qua vùng biển xích đạo và trở nên nóng ẩm nên gây mưa lớn.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT