logo
ADVERTISEMENT

Nhận xét nào sau đây đúng với ảnh hưởng của biển Đông đến với thiên nhiên Việt Nam

Câu hỏi :

Nhận xét nào sau đây đúng với ảnh hưởng của biển Đông đến với thiên nhiên Việt Nam

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Nhận xét đúng với ảnh hưởng của biển Đông đến với thiên nhiên Việt Nam là Các dạng địa hình ven biển nước ta đa dạng gồm: vịnh cửa sông, các bờ biển mài mòn, các tam giác châu có bãi triều rộng, các bãi cát phẳng, cồn cát, các đầm phá, các vũng vịn nước sâu, các đảo ven bờ và những rạn san hô. Các hệ sinh thái ven biển đa dạng và giàu có như: hệ sinh thái rừng ngập mặn, hêk sinh thái rừng, hệ sinh thái trên đất phèn,…

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT